தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பின் “கடிகை” – தமிழ் மரபு முதன்மை நிலை இணையக் கல்விக்கழகத்தின் சிறப்புச் சொற்பொழிவு ஐரோப்பிய தமிழியல் ஆய்வுகள் கடிகையின் புதிய துறை தொடக்க விழா முனைவர்.ஆனந்த் அமலதாஸ் அக்டோபர் 18ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, […]

Read More